Kontrahent z Ukrainy nie zapłacił faktury?

Odzyskaj pieniądze z niezapłaconych faktur już dziś!  Zleć sprawę do windykacji 

SKUTECZNIE ODZYSKAMY TWOJE NALEŻNOŚCI OD FIRM, OD OSÓB PRYWATNYCH NA TERENIE UKRAINYKontrahent z Ukrainy nieuregulowane płatności traktuje jak tani kredyt w codziennej działalności?  Odzyskaj pieniądze z niezapłaconych faktur. 
W ramach usługi podejmujemy na rzecz naszych klientów wszelkie skuteczne działania zmierzające do wyegzekwowania od dłużnika należnych im kwot.  
Świadczymy usługi na terenie całej Ukrainy. 
Wynagrodzenie należne jest tylko w sprawach, które zakończyły się odzyskaniem długu.

Dłużnik odda Ci pieniądze za poniesione przez Ciebie koszty windykacji

Wyślij Zapytanie

Windykacja: etapy odzyskiwania długów od firm i osób fizycznych:

Proces polubowny 

Na tym etapie przeprowadzamy czynne rokowania z dłużnikiem, mające na celu doprowadzenie do dobrowolnego uregulowania przez niego należności. Zajmujemy się również gromadzeniem informacji o sytuacji ekonomicznej i rynkowej dłużnika, wiadomości te wykorzystujemy w negocjacjach.

Postępowanie sądowe

Windykacja sądowa i nadzór nad egzekucją komorniczą to główny obszar działalności naszej kancelarii. Kancelaria wykonuje wszelkie czynności formalnoprawne związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procesu i zapewnia klientowi reprezentację procesową aż do uzyskania nakazu zapłaty oraz tytułu wykonawczego, kończącego postępowanie sądowe.

Postępowanie egzekucyjne
W ramach postępowania egzekucyjnego współpracujemy ze służbą przymusowego wykonywania Ukrainy, prowadząc nadzór nad działaniami oraz podejmując we własnym zakresie czynności zmierzające do ujawnienia majątku dłużnika, mogącego być przedmiotem skutecznej egzekucji.

Przedstawiony powyżej katalog naszych działań, oczywiście nie wyczerpuje wszystkich naszych możliwości i czynności, jakie możemy podjąć. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na dobór właściwych metod i sposobów windykacji, odpowiednich do konkretnej sprawy.